TARIKH

:

01 MAC 2021 (ISNIN)

KATEGORI

:

PELAJAR

BIL. PESERTA

:

2 ORANG

LOKASI

:

PUSAT INTERNET KOMUNITI PEDAS

 

TUJUAN :

1. Menyediakan latihan asas komputer yang boleh dipelajari dengan baik oleh para peserta.

2. Menambahkan ilmu pengetahuan tentang beberapa jenis laman web e-pembelajaran yang boleh dipelajari oleh para peserta berbanding hanya perkara yang sama.

3. Membantu para peserta berkenaan seni visual melibatkan poster dan flyers.

4. Memberi tunjuk ajar tentang kempen advokasi SKMM berkenaan perkongsian yang berlebihan di media sosial.

 

AKTIVITI :

1. Petugas memberikan taklimat ringkas tentang fungsi laman web PosterMyWall.com, serta cara penggunaannya.

2. Kemudian petugas bersama-sama dengan peserta dalam latihan tersebut untuk saling memberi tunjuk ajar.

3. Para peserta bertanyakan pelbagai soalan berkenaan laman web berkenaan kepada petugas untuk lebih kefahaman.

4. Di akhir aktiviti, petugas memberi taklimat ringkas berkenaan perkongsian yang berlebihan di media sosial.

 

( GAMBAR DISINI )

 

 

TARIKH

:

26 FEBRUARI 2021

KATEGORI

:

PELAJAR

LOKASI

:

PUSAT INTERNET KOMUNITI PEDAS

BIL PESERTA

:

6 ORANG

 

TUJUAN :

1. Dapat menarik minat komuniti untuk mengikuti kelas dan aktiviti yang diadakan oleh pihak Pusat Internet Pedas.

2. Bertujuan memberi pendedahan kepada komuniti mengenai aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan dalam menyiapkan tugasan mereka.

3. Memberi peluang kepada komuniti untuk menggunakan masa lapang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah di Pusat Internet Pedas.

4. Dapat merapatkan hubungan kemasyarakatan antara Pusat Internet dengan komuniti setempat.

5. Komuniti dapat menggunakan teknologi yang disediakan dengan baik dan bijak.

 

AKTIVITI :

1. Petugas membantu menyediakan tempat untuk mengikuti kelas online.

2. Petugas turut memberi tunjuk ajar cara untuk membuat tetapan mengikut lukisan kejuruteraan yang biasa digunakan.

3. Pelajar membuat tugasan sambil dibantu oleh petugas.

4. Diakhir kelas, petugas memberi taklimat mengenai program Advokasi & Klik Dengan Bijak supaya pengetahuan peserta lebih terbuka berkenaan teknologi serta menggunakan teknologi dengan bijak supaya mendapat lebih banyak kebaikan daripada keburukan.

 

( GAMBAR DISINI )

 

 

TARIKH

:     6 FEBRUARI 2021 ( SABTU )

MASA

:     09.00 PAGI HINGGA 01.00 PETANG

LOKASI

:     BILIK LATIHAN PUSAT INTERNET PEDAS

BIL PESERTA

:     2 ORANG

 

TUJUAN

1.         Dapat bersama-sama dalam menyokong usaha sama berkenaan kempen buli siber yang semakin meluas ini.

2.         Membantu pelajar dalam meningkatkan lagi kemahiran dalam menjawab soalan matematik SPM.

3.         Dapat menambah ilmu pengetahuaan selain dapat belajar cara mudah menyelesaikan soalan yang diberikan.

4.         Pelajar dapat belajar dalam persekitaran yang tenang dan mudah selaian meningkatkan lagi keyakinan calon SPM.

 

AKTIVITI

1.         Petugas menyediakan kemudahan pembelajaran yang menyeronokkan.

2.         Calon SPM mendengar taklimat dan tunjuk ajar secara online.

3.         Pelajar diberi tugasan.

4.         Sesi soal jawab diadakan.

 

( GAMBAR DISINI )

 

 

 

TARIKH

:

09 FEBRUARI 2021

KATEGORI

:

PELAJAR UNIVERSITI

LOKASI

:

PUSAT INTERNET KOMUNITI PEDAS

BIL PESERTA

:

2 ORANG

 

TUJUAN :

1.  Merapat hubungan petugas dengan komuniti.

2.  Memberi kemudahan kepada pelajar dalam mengikuti kelas online serta kemudahan lain.

3.  Memudahkan urusan pelajar dalam menyiapkan tugasan.

4.  Meningkatkan lagi kesedaran pelajar dalam penggunaan media sosial yang betul serta sentiasa berwaspada dengan maklumat yang diterima dimedia social.

 

AKTIVITI :

1.  Petugas membantu menyediakan tempat untuk mengikuti kelas online.

2.  Petugas turut memberi tunjuk ajar cara untuk membuat tetapan mengikut lukisan kejuruteraan yang biasa digunakan.

3.  Pelajar membuat tugasan sambil dibantu oleh petugas.

4.  Diakhir kelas, petugas memberi taklimat mengenai program Advokasi & Klik Dengan Bijak supaya pengetahuan peserta lebih terbuka berkenaan teknologi serta menggunakan teknologi dengan bijak supaya mendapat lebih banyak kebaikan daripada keburukan.

 

( GAMBAR DISINI )

 

 

PROGRAM

:

E-PEMBELAJARAN (KUIZ ONLINE PERSEKOLAHAN)

TARIKH

:

31 JANUARI 2021

KATEGORI

:

PELAJAR SEKOLAH

LOKASI

:

PUSAT INTERNET KOMUNITI PEDAS

 

TUJUAN :

1. Menggalakkan komuniti untuk menyertai program-program dan aktiviti menarik di Pusat Internet Pedas.

2. Membantu peserta dari golongan pelajar sekolah untuk lebih terbuka dengan teknologi dalam pembelajaran.

3. Menarik pelajar untuk menggunakan masa lapang dengan belajar dengan menggunakan aplikasi yang menarik.

4. Merapatkan hubungan antara Pusat Internet dengan komuniti setempat.

 

AKTIVITI :

1. Petugas menerangkan aktiviti yang akan dijalankan.

2. Petugas memberi penerangan berkenaan topik pembelajaran.

3. Petugas memberi peserta peluang untuk bertanya soalan berkenaan pembelajaran.

4. Peserta diminta untuk menjawab kuiz yang berkaitan pembelajaran di Kahoot.com.

5. Diakhir kelas, petugas memberi taklimat mengenai program Advokasi & Klik Dengan Bijak supaya pengetahuan peserta lebih terbuka berkenaan teknologi serta menggunakan teknologi dengan bijak supaya mendapat lebih banyak kebaikan daripada keburukan.

 

GAMBAR DISINI :